News / Events

ICT Media

ict mobile world

ict mobile world

Innovile markası ile mobil teknolojilerde inovatif uygulamaları hedefledik. Bilgi yoğunluğu her geçen gün artıyor. Bu yoğun bilgiye kolay ulaşılabilirlik de artık yeterli olmamaya başladı. Toplanan ve ulaşılabilirliği sağlanan bilginin, işlenip her zaman ve her yerde son kullanıcıyı doğru yönlendirecek şekilde sunulması önem kazanıyor. Firma olarak, yaklaşık 1 yıl önce EUREKA desteği ile başlattığımız 'Mobil İş Zekası' projemiz sonuçlanmak üzere. Şu an için mobil operatörleri hedefleyen uygulama, tüm sektörlere de uygulanabilir bir yapıda tasarlandı. Mobil operatör yönetici ve mühendisleri akıllı telefonlarını kullanarak tüm şebeke performansını izleyebilecek, anlık değişim özet raporları alacak. Laptoplarına bağımlı kalmadan, mobil cihazları ile istedikleri yer ve zamanda ihtiyaç duydukları bilgiye erişebilecekler. Günümüzde mobil iletişim teknolojisi oldukça hızlı ilerliyor. Birçok ülkede ticari olarak faal olan 4G teknolojisi uzak olmayan bir gelecekte ülkemizde de işlevsel hale gelecek. Veri iletiminde, sağladığı avantajlardan dolayı mobil şebeke ve akıllı el terminallerin kullanım oranı da teknolojik gelişmelere paralel şekilde artıyor. Mobil operatörler, hem artan veri trafiğini idare edebilmek hem de farklı malzeme sağlayıcı ve teknolojilerin sistemlerinde oluşturduğu karmaşıklık ve yükü hafifletmek için çözüm arayışı içerisindeler. Bu noktada ekipman ve teknoloji bağımsız uygulamaların önemi artıyor. ict mobile worldİhtiyaçları iyi analiz edilmiş ve ileri yazılım teknikleri kullanılarak geliştirilmiş ürünlerin dünya pazarında kolaylıkla yer edinebildiğini kendi tecrübelerimizden gördük. Bir ürünümüz için büyük bir Alman servis firması ile tüm Avrupa projelerinde kullanılmak üzere çerçeve anlaşması imzaladık ve ilk proje de Almanya'da başladı. Ürün referanslarının yanı sıra, fuar ve ilgili uluslararası toplantılara katılım, kurumsallık çalışmaları, satış sonrası sürekli ve güvenli destek mekanizmalarının kurulması, uluslararası bir rekabet için zorunlu aksiyonlar? Bu alanda faaliyet gösteren çok fazla Türk firması yok, dolayısıyla rakipler genelde Avrupa ve Amerika menşeili firmalar. Innovile olarak öncelikli hedefi, Türkiye ve yakın bölgelerde etkili olmak olarak koyduk. Ortadoğu ve Orta Asya bizim için öncelikli pazarlar. Fakat Avrupa'daki durgunluk ve ekonomik krizi de fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Bizim gibi firmalar, yüksek kalite ürün ve hizmetleri uygun maliyetlerle sunmalı, mümkün olduğu kadar fazla uluslararası referans elde ederek markalaşmaya odaklanmalılar. Ülkemizin de bu alanda söz sahibi ülkeler arasında yer alabilmesinin yolu buradan geçiyor. Özellikle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluş Tübitak desteklerinden bu anlamda faydalanılabilir. Özetlemek gerekirse, artan bir ivme ile dijital bilginin yoğunlaşacağı bir dönem yaşıyoruz. Mobil iletişim ile bilgiye ulaşmak da artık sorun değil. Bu durum, özellikle son kullanıcılar için inovatif ve işlevsel uygulamaların geliştirilebileceği ve hızlı bir şekilde ticarileştirilebileceği bir ortam sunuyor. Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği ekonomik ilerlemelere paralel şekilde Türk şirketlerinin de uluslararası platformda algısı değişmeye başladı. Bunu uluslararası fuar ve firma ziyaretlerimizde de fark ediyoruz. Bu durumda Innovile olarak bizim için de geçerli olmak üzere, firmalarımızın önüne şu hedefleri koyması gerektiğini düşünüyoruz: 1- İnovatif ve işlevselliği yüksek ürünler geliştirme, 2- Geliştirme ve ticarileşme sürecinde desteklerden mümkün olduğunca fazla yararlanma, 3- Uluslararası pazar hedefi ile hareket etme, kurumsallık ve markalaşma hedefi koyma. Ülke olarak özellikle yazılım alanında oldukça yüksek bir potansiyelimiz var. Bunu gelişmiş ürünlerle, markalar ve kurumsal kimlikle kinetize edersek, hem firmalar hem de ülkemiz kazanacak.

We aimed innovative applications in mobile technologies with Innovile. Information density increases day by day. Easy accessibility to this dense information now started to be not enough. Providing gathered and accessible information by processing it the way that it directs end users correctly any time anywhere becomes important. 'Mobile Business Intelligence' project that we started as Innovile with EUREKA support 1 year ago is about to be concluded. ict mobile worldThe application that targets mobile operators for now is designed with a structure that can be applied in all sectors. Mobile operator executives and engineers can trace all network performance via their smart phones and get instant change summary reports. Without needing their laptops, they can access required information via their mobile devices anywhere any time. Mobile communication technology progresses rapidly today. 4G technology, which is commercially active in most countries, will be operational in our country too in the near future. Due to the advantages that they provide, usage of mobile network and smart hand terminals in data transmission increases in parallel with technological developments. Mobile operators are searching solutions for both managing data traffic and taking the load and complexity from their systems that are created by different suppliers and technologies. At this point, importance of equipment and technology free applications increases. We experienced that products which are developed by analyzing their requirements well and by using advanced software techniques can easily find a place for themselves in the global market. We signed a framework agreement with a German service company that is going to be used in all Europe projects for one of our products and the first project started in Germany. Besides the product references, participating to fairs and international meetings, corporateness studies, creation of continuous and secure support mechanisms after sales are compulsory actions for international competition. There isn't too much Turkish companies that are active in this field, accordingly competitors are from Europe and America. As Innovile, we set being effective in Turkey and near regions as prior target. Middle East and Central Asia are prior markets for us. But we also try to turn stillness and economic crisis to an opportunity in Europe. Companies like us have to provide high quality products and services with reasonable prices and focus on brandization by acquiring international references asmuch as possible. This is the way that might make our country one of the expert countries in this field. In this sense, can be benefited from the supports of Ministry of Science, Industry and Technology and TUBİTAK. Briefly, we experience a period that digital information becomes intense with an increasing acceleration. Accessing information is not also a problem with mobile communication. This provides an environment that innovative and functional applications can be developed and commercialized especially for end users. In parallel with the economic progress of Turkey, perception of Turkish companies also changed in international platform. We realize this in international fairs and company visits. In this case, as Innovile we think that our companies must set these as goals for themselves–which are also effective for us- : 1- Developing innovative and high functionality products, 2- Benefiting from supports as much as possible during development and commercialization periods, 3- Acting with international market target, setting corporateness and brandization goals, As Turkey we have a considerably high potential especially in software field. If we bring into action with advanced products, brands and corporate identity, both our country and companies will win.